AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.02.2020 u 15:35

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je vršila radove na popravci kvarova, izradi veze, polaganju cjevovoda, izradi novih priključaka, uvezivanju novopoloženog cjevovoda, te sanaciji iskopa.

Na dvije lokacije u ulici Fadila Hadžića izvršena je popravka kvara na cjevovodu profila DN 100 mm i popravka kvara na zatvaraču profila DN 100 mm. Kvar na cjevovodu profila DN 100 mm popravljen je i u ulici Gornji Velešići.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama Gornji Velešići, Nazifa Hadžovića i Vrelo na dvije loakcije. Služba je izvodila i radove na izradi gradilišnog priključka i izradi novog priključka na vodovodnu mrežu u ulici Džemala Bijedića.

U ulici Kranjčevićeva nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda DN 500 mm i DN 200 mm. U ulici Bojnička i Safeta Zajke izvođeni su radovi na uvezivanju novopoloženih cjevovoda DN 300 mm i DN 150 mm.