AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.01.2020 u 15:22

Radovi na kanalizacionoj mreži IZRADA FEKALNOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, u ulici Alipašina br.137, vršila  radove na izradi kanalizacionog priključka. Priključak se izvodio keramičkim cijevima profila 150 mm u dužini 4 metra. Radovi su vršeni ručno zbog nepristupačnog terena.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije,  vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Bakarevića i Ljubljanska.