AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.01.2020 u 09:44

Radovi na kanalizacionoj mreži za 24.01.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Bakarevića i Ljubljanska. Sapiranje prokopa všit će se na Trgu ZAVNOBiH a crpanje septičke jame na Trebeviću.