AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.01.2020 u 09:39

Radovi na kanalizacionoj mreži za 23.01.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Bakarevića, Bardakčije, Kundurdžiluk, Mrakuša, Nedima Filipovića. Ručno čišćenje bazena vršit će se u ulici Nusreta Fazlibegovića i Ramića banja a crpanje septičke jame u ulici Zeleni ariš.