AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.01.2020 u 12:43

KJKP “ViK” i Općina Novo Sarajevo potpisali ugovor: USKORO REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI MUHAMEDA EFENDIJE PANDŽE

• Izmiještanje dijela transportno-distributivnog cjevovoda profila DN 400 mm, u dužini cca 300 metara i izgradnja cjevovoda profila DN 100 mm u dužini cca 414 metara, sa rekonstrukcijom kućnih priključaka • Saradnja sa općinama - vrata za rješavanje mnogih problema

Danas, u Općini Novo Sarajevo, direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Enver Hadžiahmetović i načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, potpisali su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda efendije Pandže.

Potpisanim ugovorom sa Općinom Novo Sarajevo planirano je, da se izvrši izmiještanje dijela transportno-distributivnog cjevovoda profila DN 400 mm, u dužini cca 300 metara i izgradnja  cjevovoda profila DN 100 mm u dužini cca 414 metara, sa rekonstrukcijom kućnih priključaka.

Inače, u ovom dijelu ulice je aktuelno klizište, koje dodatno ugrožava cjevovod, koji je veoma star i česti su kvarovi na istom, te će se realizacijom ovog projekta riješiti mnogobrojni problemi na ovom lokalitetu.

Ovom prilikom, načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, između ostalog je istakao:

“Dugi niz godina tražilo se kvalitetno tehničko rješenje rekonstrukcije i sanacije vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže. I ne samo za ovaj lokalitet, nego i za druge probleme na  vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u padinskim dijelovima grada, činimo sve, da omogućimo bolji i kvalitetniji život građana ove općine. Zahvaljujem se direktoru VIK-a, Enveru Hadžiahmetoviću, što smo uspjeli da ostvarimo dobar kontakt, realizaciju više projekata i da riješimo mnoge probleme iz ove oblasti.”

Sa Općinom Novo Sarajevo je za predmetni lokalitet postignut dogovor, urađen predmjer radova, kao i tehničko rješenje. Za ovu namjenu Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 156.000 KM a ukupna izdvojena sredstva Općine koja će obuhvatiti i zemljane radove iznose 300.000 KM.    

Za ovaj projekat KJKP “VIK” će izvršiti nabavku materijala i montažne radove.

Načelnik Koldžo je iskoristio ovu priliku, te istakao, da su se iz sredstava vodnih naknada u iznosu od 750.000 KM već realizovali neki projekti na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, za šta je utrošeno 437.000 KM a ostatak se planira za realizaciju rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Kupreška, te za izradu priključaka na već izgrađenom kanalizacionom sistemu u Velešićima u ulici Isaka Smokovlije, Ruđera Boškovića i ulici Velešići.

Direktor KJKP “VIK”, Enver Hadžiahmetović, je ovom prilikom istakao:

“Drago nam je, da smo došli da potpisujemo ovaj ugovor i ovakvo tehničko rješenje. Ovo je proizvod naših stalnih sastanaka, koje smo aktivirali sa svim općinama, pa i ovom, te otvorili vrata za rješavanje mnogih problema. Plod takvih sastanaka je i potpisivanje ovog današnjeg ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže. KJKP “VIK” je za ovaj projekat uradio tehničko rješenje, predmjer i predračun radova, a radićemo i sve montažne radove, kao i izmjenu dijela cijevi profila 400 mm a na cijevi profila 100 mm uradiće se novi priključci.

Dakle, osim radova na popravkama kvarova i hitnim intervencijama na vodovodnoj mreži, koje vršimo svakodnevno, relizujemo i važne projekte na rekonstrukcijama i polaganjima cjevovoda.

Za realizaciju ovog ugovora, odnosno rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže u ulici Muhameda efendije Pandže, mi smo spremni, materijal i oprema je spremna, te se nadamo da ćemo ovo zajedno sa Općinom Novo Sarajevo vrlo brzo realizovati”.   

U Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda efendije Pandže, stoji da je rok za izvođenje radova 60 dana.