AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2020 u 15:22

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je vršila popravku kvara u ulici Braće Kršo na cjevovodu profila DN 100 mm a kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice. Kvar na cjevovodu profila DN 150 mm popravljen je u ulici Jusufa Juke Gojaka. U ulici Boguševac izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 80 mm, izmjenom oštećenog dijela cjevovoda i ugradnjom multi joint spojnica.

 

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Mehmed-bega Kapetana Ljubušaka, Bolnička i Debelo brdo. Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na prebacivanju priključka na novopoloženi cjevovod u ulici Kranjčevićeva.