AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2020 u 09:05

Radovi na kanalizacionoj mreži za 14.01.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Hamdije Kreševljakovića, Pijačna, Dr. Fetaha Bečirbegovića. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulici Hamdije Kreševljakovića, crpanje septičke jame u ulici Safeta Zajke a crpanje separatora na Butilama.