AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.01.2020 u 15:20

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata u okviru planiranih aktivnosti, danas je vršila  popravke kvarova, prebacivanje priključaka na novopoložene cjevovode, te sanaciju iskopa na više lokacija.

 

U ulici Omladinskih radnih brigada izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 150 mm, ugradnjom reparaturne spojnice. Kvar na cjevovodu profila DN 200 mm popravljen je u ulici Stolačka. Na dvije lokacije u ulici Igmanska izvedeni su radovi na popravci kvarova na cjevovodima profila DN 100 mm. U ulicama Ugorsko i Kobilja Glava vršeni su  radovi na osposobljavanju uličnih ventila i zatvarača.

 

Pored radova na popravci kvarova, izvođeni su i radovi na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode u ulicama Safeta Zajke i Kranjčevićeva.