AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.01.2020 u 14:57

Realizacija EBRD kredita: Izvorište „Bačevo“ U TOKU ISKOPAVANJE KANALA I POLAGANJE KABLOVA

Radovi finansirani  sredstvima EBRD kredita na rekonstrukciji tri glavne pumpne stanice: PS „Bačevo“, PS „Alipašin Most“, PS „Centar“, te bunara na Izvorištu Bačevo, nakon kraće pauze za vrijeme novogodišnjih praznika, su nastavljeni.

 

U toku su aktivnosti na iskopavanju kablovskih kanala u vodozaštitnoj zoni PS „Bačevo“ i polaganju kablova. Također, vrše se pripreme za izgradnju građevinskog objekta nove trafo stanice, koja će povećati pogonsku sigurnost kada je u pitanju napajanje električnom energijom pumpnih postrojenja.

 

Provode se i aktivnosti za nabavku elektro opreme, transformatorskih stanica, razvodnih ormara, sklopne i zaštitne opreme, nakon čega slijedi ugradnja iste.