AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.01.2020 u 08:34

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADNE AKTIVNOSTI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba održavanja vodovodne mreže i objekata u toku jučerašnjeg dana je vršila popravke kvarova na više lokacija, radove u okviru NRW projekta,  polaganja i uvezivanja cjevovoda itd.

 

Radovi na popravci kvarova vršili su se u ulicama: Tome Mendeša, Ramiza Alića, Igmanska, Urijan Dedina, Stolačka, Franjevačka, Mustafe Busuladžića na dvije lokacije, Mustafe Behmena na dvije lokacije, Fadile Odžaković Žute i Kaukčijina.

Popravljen je kvar na cjevovodu DN 200 mm u ulici Kaukčijina, na cjevovodu DN 100 mm u ulici Mustafe Busuladžića, te na cjevovodu DN 80 mm u ulici Vlakovo.

Pored radova na popravci kvarova vršeni su i radovi na polaganju cjevovoda DN 150 mm u ulici Tepabašina i  polaganje cjevovoda DN 5/4 u ulici Banjska.

U ulici Safeta Zajke radilo se na uvezivanju novopoloženog cjevovoda, ispiranje cjevovoda u ulici Plandište, te sanacija iskopa na dvije lokacije.