AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.12.2019 u 10:22

Radovi na kanalizacionoj mreži za 03.12.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Bojnička i Ive Andrića, te na lokalitetu Malte i Azića. Crpanje septičkih jama vršit će se ulicama: Reljevska, Hendekuša, Karkinjski put, Zeleni ariš, Bačići, crpanje podruma vršit će se u ulici Trg ZAVNOBiH-a, sapiranje prokopa u ulici Reisa Fehima Spahe a ručno čišćenje šahtova i slivnika u ulici Bojnička i na Baščaršiji.