AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.11.2019 u 15:31

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE I PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU POSLOVNIH OBJEKATA ENERGOINVEST- STUP

Danas je direktor KJKP ViK-a, Enver Hadžiahmetović održao sastanak sa ovlaštenim zastupnicima  poslovnih objekata sa lokaliteta Energoinvest - Stup, iz zajedničke advokatske kancelarije gospodinom Kačapor Fuadom, i predstavnikom poslovnih zajednica SCO doo Sarajevo, Suljevići – Cipelići s ciljem rješavanja i priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Dogovoreno je da se u narednom periodu obezbijedi pristup uposlenicima ViK-a za kontrolu postojećih kanalizacionih instalacija kako bi se vršilo kontinuirano pražnjenje postojeće septičke jame i odvođenje otpadnih voda na predmetnom lokalitetu.

 

Usaglašeno je da će postojeći objekti biti evidentirani kao privremeni korisnici na godinu dana, u kojem će se u tom periodu u saradnji sa Općinom Ilidža, pokrenuti  procedura izrade provedbeno planske dokumentacije i u konačnici definisati kompletna infrastruktura predmetnog lokaliteta odnosno infrastruktura vodovodne i kanalizacione mreže. Dogovorima sa ovog sastanka biće riješen veliki problem koji imaju predstavnici poslovnih objekata na ovom lokalitetu.

 

Sastanku su prisustvovali  v.d. izvršna direktorica sektora za tehničke poslove i razvoj, Amela Kadić, v.d. izvršna direktorica za vodovodni sistem, Aida Pendek, v.d. izvršni direktor za ekonomsko pravne poslove, Almir Pamuk, v.d. izvršni direktor za kanalizacioni sistem Nihad Žilić i rukovodilac Službe za naplatu i obračun utroška vode, Sabina Šemić.