AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.11.2019 u 15:28

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je vršila radove na polaganju cjevovoda, popravci kvarova, radove u okviru NRW projekta, izradu novih priključaka na vodovodnu mrežu, formiranju privremene veze za ispiranje, prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode, te sanaciju iskopa na više lokacija.

Kvar na glavnom cjevovodu, profila DN 300 mm popravljen je u ulici Jusufa Juke Gojaka. U ulicama Milana Preloga i Porodice Ribar su popravljeni kvarovi na glavnom cjevovodu, profila DN 100 mm.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Skopljanska, Mahmuta Mahmutovića, Hifzi Bjelevca i Emira Bogunića Čarlija.

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na polaganju cjevovoda, profila DN 500 mm i DN 200 mm u Kranjčevićevoj ulici.

Prebacivanje priključaka na novopoložene cjevovode je vršeno u ulicama: Avde Palića, Dr. Halid-bega Hrasnice i Safeta Zajke.