AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.11.2019 u 15:15

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata: RADOVI NA IZRADI SEPARATNOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po planu radnih aktivnosti, danas je u ulici Braće Mulić bb vršila radne aktivnosti na izradi separatnog priključka. Priključak se radio poliesterskim cijevima profila 150 mm u dužini od 12 metara.

 

U ulici Paje br. 52 radnici su vršili popravku uličnog kanala profila 150 mm u dužini od jednog metra. Radovi su završeni.

 

U ulici Borak, u toku su radovi na saniranju prokopa, odnosno stepeništa.

 

U ulici Kranjčevićeva, prate se i nadziru radovi na rekonstrukciji separatne kanalizacije, gdje radnici ove službe vrše montažne radove i prespajanje postojećih priključaka.