AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.11.2019 u 12:17

Radovi na kanalizacionoj mreži za 29.11.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Bojnička, Safeta Zajke, Adema Buće, Hasana Sušića, Ive Andrića. Crpanje septičkih jama vršit će se ulicama Amije BiH, Studenac i Dobroševička a ručno čišćenje bazena u ulicama Mjedenica i Nusreta Fazlibegovića.