AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.11.2019 u 15:25

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je pored popravke kvarova, vršila  prebacivanje priključaka na novopoložene cjevovode, izradu priključaka, radove na polaganju cjevovoda, ispiranje cjevovoda.

U ulici Bulevar Meše Selimovića popravljen je kvar na glavnoj cijevi profila DN 300 mm.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Mahmuta Bušatlije čikma, Bare kod Stupa, Mehmeda Handžića, Bolnička i Ante Fijamenga.

Radovi na polaganju cjevovoda profila DN 500 mm i DN 200 mm vršeni su u Kranjčevićevoj ulici. U Ulicama Avde Palića i Dr. Halid-bega Hrasnice izvedeni su radovi na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode a radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu vršeni su na Bjelašnici - Babin do i u ulici Stara željeznička stanica.