AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.11.2019 u 16:05

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata: RADOVI NA IZRADI KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

U ulici Rušida Prgude nastavljeni su radovi na rekonstrukciji lokalne kanalizacione mreže, odnosno sabirnog kanala profila 300 mm, u duzini 45 metara.

Do sada je rekonstruisano 29 metara kanala, poliesterskim cijevima profila 300 mm.

 

U ulici Magribija-Kranjčevićeva u kontinuitetu se odvijaju radovi na izradi i montaži kanalizacionih priključaka.

 

Nastavljeni su i radovi na saniranju prokopa u ulici Borak.