AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.11.2019 u 09:32

Radovi na kanalizacionoj mreži za 21.11.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama i naseljima: Safeta Zajke, Paromlinska, Grbavička, Sedrenik, Azići. Sapiranje prokopa vršit će se u ulicama Saliha Žige i Ahmeta Ljubunčića, crpanje separatora u ulici Hamdije Čemerlića a crpanje septičkih jama u ulici Bajre Kaljanca i Lužansko polje.