AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.11.2019 u 16:13

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata: RADOVI NA IZRADI KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas su počeli radove na izradi kanalizacionih priključaka u ulici Gornja Jošanica.

U toku dana urađena su dva priključka, izvedena poliesterskim cijevima profila 150 mm.

U ulici Borak vršili su se radovi na sanaciji prokopa u stepenicama. Radovi se nastavljaju i sutra.

U Vogošći- industrijska zona, nastavljeni su radovi na izradi separatnog priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas su vršili radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama i naseljima: Ejuba Sarajkića, Asima Ferhatovića, Tabašnica, Posavska, Brezovača-Igman, Vogošća, Jahorina. Sapiranje prokopa vršilo se u ulici Saliha Žige.