AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.11.2019 u 16:01

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je izvela radove na izmjeni zatvarača profila DN 80 mm u ulicama Betanija i Osmana Nakaša a u ulicama Trebevićka i Radnička osposobljeni su ulični ventili.

 

U ulici Kerima Džafića popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 80 mm a kvarovi na kućnim priključcima u ulicama Jarčedoli i Golobrdica.

 

Radovi na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod vršeni su u ulici Dr. Halid-bega Hrasnice.

U ulicama Safeta Zajke, Avde Palića i Bjelašnica - Babin do, izvedeni su radovi na ispiranju cjevovoda.