AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.11.2019 u 15:52

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po planu dnevnih aktivnosti, danas je nastavila radove u ulici Petrakijina br.11 za objekat Olimpijski muzej. Naime, aktivnosti koje su jučer počele na izradi separatnog priključka, koji se radio cijevima profila 300 mm, tokom dana su okončane.

U ulicama Dolina i Magribija nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka.

 

Odjeljeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, po utvrđenom planu, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika, na više lokaliteta u gradu. Sapiranje prokopa vršilo se u ulicama Bojnička i Hamida Beširevića a crpanje separatora u ulici Safeta Zajke. Crpanje septičkih jama vršeno je u ulicama Kolodvorska, Butilska i Armije Republike BiH.