AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.11.2019 u 14:12

Radovi na kanalizacionoj mreži za 08.11.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Nihadija, Francuske revolucije, Umihane Čuvidine, Rustempašina, Vlakovo. Sapiranje prokopa vršit će se u ulicama Bojnička i Hamida Beširevića a crpanje separatora u ulici Safeta Zajke. Crpanje septičkih jama planirano je u ulicama Kolodvorska, Butilska i Armije Republike BiH.