AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.11.2019 u 15:47

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Na lokalitetu Stup - Stupska petlja, u toku dana vršena je montaža kanalizacionog priključka za potrebe Auto servisa “Pežo”. Priključak je urađen poliesterskim cijevima profila 200 mm u dužini  osam metara, sa izradom revizionog okna. Radovi su završeni.

 

U ulici Petrakijina br. 11 počeli su radovi na izradi separatnog priključka za objekat Olimpijski muzej. Priključak je rađen cijevima 300 mm.Radovi se nastavljaju i sutra.

 

U ulicama Dolina i Magribija nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka.

 

Odjeljeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, po utvrđenom planu, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika, na više lokaliteta u gradu. Ispitivanje uličnog kanala vršeno je u ulici Čadordžina.

Crpanje septičkih jama vršeno je u ulici Hrvatin, na Vidikovcu i Binježevu.