AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.11.2019 u 09:50

Radovi na kanalizacionoj mreži za 07.11.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Radnička, Ahmeta Ljubunčića, Adila Grebe, Rustempašina, Branislava Nušića, Hadži Idrizova, Smaila Šikala. Ispitivanje uličnog kanala vršit će se u ulici Čadordžina. Crpanje septičkih jama planirano je u ulici Hrvatin, na Vidikovcu i u Binježevu.