AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.11.2019 u 12:33

KJKP ViK i Njemačka razvojna agencija GIZ: DOGOVORENA SARADNJA

Poboljšanje usluge vodosnabdijevanja i jačanje istitucionalnih kapaciteta

Jučer je održan sastanak sa predstavnicima Njemačke razvojne agencije - GIZ, koja pruža pomoć vodovodnim kompanijama pri rješavanju problema sa detekcijom curenja i smanjenja neprihodovane vode.

 

Prisutne je pozdravio Damir Saračević, konsultant za EBRD, koji je kratkom prezentacijom upoznao goste sa načinom funkcionisanja vodovodnog sistema osvrnuvši se na činjenice sa kojima se kompanija susretala u zadnjih nekoliko godina, uz naglasak šta je to prioritet u sadašnjosti kako bi se projekti koji su započeti, realizovali u bliskoj budućnosti, posebno kada je ovaj segment koji se odnosi na neprihodovane vode u pitanju. Također, govorilo se i o potrebama na jačanju kapaciteta, dodatnim vještinama i kompetencijama kako bi se kompanija nosila sa svim izazovima koji su pred njom. “Cilj kompanije je da identifikuje određene probleme i to je trend kojim idemo, uspjeli smo popraviti određene stvari, tako da ovo je godina u kojoj sigurno idemo uzlaznom putanjom. Postoje i određeni elementi na kojima treba raditi, a koji se ne odnose na tehničke apsekte a koji zahtjevaju značajne napore da bi se to popravilo, budući da se ViK suočava sa određenim problemima koji traju nekih 30 ili 40 godina, istakao je Saračević. ViK-u treba pomoć i Vlade KS i eskperata iz konsultantskog tima, sa kojima će se identifikovati i fokusirati određena područja, koji će svojim kapacitetima i ekspertizom pomoći da se ostvare srednjoročni, ali i dugoročni ciljevi.

 

Iz GIZ-a predstavljeni su prijedlozi kojim će se zajednički pristupiti u rješavanju zadataka. Naime, Njemačka vlada nudi neposrednu podršku u obliku mjere tehničke saradnje koju sprovodi GIZ a koje se planiraju sprovesti do septembra 2021.godine. Na temelju daljnjih informacija koje je pružio KJKP ViK doo Sarajevo, pripremljena je procjena s preporukama kako se trenutni izazovi mogu riješiti konkretnim zadacima i na koji način GIZ može pružiti podršku.

 

Vlada KS je usvojila program rada s ciljem stvaranja boljeg kvaliteta života građanima. Naime, Njemačka razvojna agencija GIZ će podržati ViK u oblasti vodosnabdijevanja posebno u smanjenju neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo. Ranije je održana radionica među partnerima koji su zajednički razgovarali o trenutnoj situaciji kao i o izazovima i potencijalnim zadacima.

 

Stručnost se mobilizira kroz dva relevantna GIZ projekta. Prvi projekat pod nazivom „Otvoreni regionalni fond za modernizaciju komunalnih usluga“ (ORF MMS) koji  podržava Regionalnu mrežu za razvoj kapaciteta za vodovodne i sanitarne usluge (RCDN) . RCDN je partnerstvo 16 nacionalnih udruženja u svih 6 zemalja zapadnog Balkana. Glavni cilj ove mreže je povećati efikasnost i proizvodnju vodovodnih kompanija na zapadnom Balkanu. Drugi strateški projekat je  „Integrisano upravljanje imovinom za vodna preduzeća u jugoistočnoj Evropi“ (SEEAM) koji se provodi se u partnerstvu sa HydroComp Enterprises Ltd. (HCE) . Projekat pruža direktnu tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i podržava upravljanje digitalnom imovinom za oko 110 javnih komunalnih preduzeća iz BiH, Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Predstavljena je konkretna šema podrške Kantonu Sarajevo, za smanjenje neoprihodovane vode.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a, Jasmina Popin, voditeljica projekta “Unapređenje kantonalnih usluga Kantona Sarajevo”, Dr. Georgi Hristov, rukovodilac projekta ORF MMS, Oliver Nachevski, vođa projekta SEEAM, Dr. Petros Kolovopulos, SEEAM Project, David Abeler, savjetnik ORF MMS-a, i predstavnici ViK-a: Aida Pendek, v.d. izvršna direktorica za vodovodni sistem, Mirsada Čakarić, šefica GIS-a, Salhudin Bakal, glavni inžinjer za vodovodni sistem, Enes Brković, vođa PIU Tima za EBRD projekat i Nedim Šečić, konsultant ispred Vlade KS.