AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.11.2019 u 20:14

Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini: POSJETA POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUTILE

Danas je održana sesija, čija tema je „Razmjena iskustva za uspješnu implementaciju infrastrukturnih projekata u oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”. Realizaciju ovog dogadjaja omogućila je Aquasan mreža u Bosni i Hercegovini, Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša.

 

Projekat “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji” omogućava jedinicama lokalne samouprave i javnim vodovodnim-komunalnim preduzećima u Bosni i Hercegovini, da podijele iskustva i unaprijede rad i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kroz razmjenu iskustava, putem RCDN projekta od strane Aquasan mreže u BiH.

 

Tim povodom, održana je uvodna sesija, na kojoj je Aida Jusufhodžić, voditeljica projekta Aquasan BiH, RCDN menadžer za izgradnju kapaciteta, predstavila ciljeve i metodologije vezane za ovu tematiku. 

 

Učesnici ovog skupa su: direktori javnih komunalnih preduzeća, tehnički direktori, donosioci odluka u općinama koje imaju izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, šefovi odjela komunalnih poslova, voditelji i inžinjeri koji rade na PPOV u gradovima: Bihać, Gradiška, Ljubuški, Bijeljina, Mostar, Tešanj, Velika Kladuša, Skoplje, Koprivnica i Sarajevo.

 

U svom obraćanju, Enver Hadžiahmetović, direktor  KJKP “ViK” d.o.o. Sarajevo, prisutnim je zaželio dobrodošlicu i uspjeh u radu, kao i da razmjena iskustava bude sudionicima ovog skupa od velike koristi. Ispred naše kompanije, učesnicima su se obratili i Ahmed Busuladžić, rukovodilac PPOV i Aljoša Dizdarević, kontrolor ekoloških procesa, koji su izvršili prezentaciju studije PPOV Butile a teme koje su bile predstavljene i o kojima se diskutovalo na skupu su: Energetska efikasnost na PPOV Butila - Iskorištenje biogasa za proizvodnju električne i toplotne energije i Predtretman, tretman i obrada mulja na PPOV Butila.

 

Nakon tematskih sesija, upriličen je obilazak Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama. Učesnici su imali priliku domaćinima postavljati pitanja, diskutovati, donijeti određene zaključke i preporuke, te utvrditi naredne korake, koji su neophodni za što bolju i efikasniju međusobnu saradnju.    

 

Cilj razmjene iskustava je, da se unaprijede znanja o radu i održavanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naročito faktori koji sprječavaju efikasan rad postrojenja i mogućnosti za njihovu eliminaciju i optimizaciju rada, kao i da sudionici dobre prakse drugih PPOV prenesu i primijene u svojim sredinama.    

 

Podsjećamo, u Sarajevu je dana, 22.05.2017. godine zvanično otvoreno obnovljeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ‘’Butila’’, koje je realizovano u okviru projekta “Otpadne vode Sarajeva’’. Značaj ovog uređaja, koji je najveći u Bosni i Hercegovini, za zaštitu okoliša je ogroman, kao i njegova važnost za krajnje korisnike, ne samo Kantona Sarajevo, nego i šireg područja. Sanacijom  i modernizacijom Postrojenja, omogućeno je prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva i kontrolisano ispuštanje prečišćenih voda u recipijent, rijeku Bosnu, u tačno propisanom obimu i propisanog kvaliteta. Primarni cilj realizacije ovog projekta bila je zaštita vodotoka rijeke Bosne.