AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.11.2019 u 15:59

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: IZVRŠENE POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je vršila popravke kvarova na više lokaliteta, osposobljavanju zapora, prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode i polaganju novih.

U ulici Bihaćka popravljena su dva kvara na cjevovodu profila DN 500 mm.

U ulici Trg zlatnih ljiljana, izvršena je popravka kvara na cjevovodu profila DN 200 mm, a kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice.

U ulici Goruša, u toku su radovi na polaganju cjevovoda DN 150 mm dok su u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe izvođeni radovi na davanju novog priključka na vodovodnu mrežu.

U ulici Gornje Trčivode izmjenjen je zapor profila DN 80mm, te su isti osposobljeni i u ulicama Kurta Schorka i Vahide Maglajlić.

Služba je izvodila i radove na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod u ulici Avde Palića i radove na kućnim priključcima u ulicama: Halilbašća, Goloderica, Hadžijska ravan, Dr. Halid Bega Hrasnice i Nadira Kafedžića.