AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 18.10.2019 u 18:44

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na popravci kvarova na 17 lokacija. U ulici Bjelavica izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 100mm. U ulici Mitrići izvedeni su radovi na izmjeni hidranta profila DN 80mm. Kvar na cjevovodu profila DN 100mm popravljen je u ulici Kodžina. U ulici Baruthana izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 200mm dok je u ulici Muje Šejte izvršena popravka kvara na cjevovodu profila DN 100. 

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama ć: Olovska, Ante Fijamenga, Grličića brdo, Humačka Ploča, Muje Šejte i Ismeta Mujezinovića. 

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na uvezivanju novopoloženog cjevovoda u ulici Zaima Imamovića. U ulici Kakrinjski put izvedeni su radovi na izradi veze i formiranju ispirnog mjesta. Radovi na ispiranju cjevovoda izvedeni su u ulicama Pećina, Lužanski put i Zaima Imamovića.