AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 18.10.2019 u 15:17

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽA SPOJA FEKALNOG KANALA I REVIZIONOG OKNA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata je danas, na lokalitetu Stup-Stupska petlja, radila montažne radove na izradi uslovljenog kanala. Izvršena je montaža spoja fekalnog kanala i montaža revizionog okna.

U ulici Tvornička, u krugu „Energoinvesta“, nastavljeni su radovi na  otkopavanju zatrpanih šahtova.

U ulici Dolina, nastavljeni su radovi na izradi i montaži kanalizacionih priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Bjelašnička, Jukićeva, Patriotske lige.

Sapiranje prokopa vršeno je u ulicama Asima Ferhatovića i Velešići, čišćenje šahtova u Tvorničkoj a čišćenje korita slivnika u ulicama Hasana Bibera i Jukičeva. Crpanje septičkih jama vršilo se u ulicama Jukičeva i Bajre Kaljanca, u Blažuju i na Trebeviću.