AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.10.2019 u 16:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na popravci kvarova na 14 lokacija. U ulici Nazifa Hadžovića popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 80mm. Kvar saniran ugradnjom reparaturne spojnice. Kvar na cjevovodu profila DN 80mm popravljen je u ulici Igmanska. U ulici Bolnička popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 100mm. U ulici Rogina izvedeni su radovi na osposobljavanju zatvarača profila DN 200mm i DN 80mm. 

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Velešići Gornji, Olovska, Ejuba Delalića, Stara cesta, Skopljanska i Reisa Fehima Spahe. 

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode u ulicama Zaima Imamovića, Stara cesta Semizovac i Štrosmajerova. U ulici Rosulje izvedeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. Radovi na ispiranju cjevovoda izvedeni su u ulici Hendekuša.