AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.10.2019 u 12:43

AKTIVIRANJE USLUGE E-RAČUN

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo ovim putem podsjeća korisnike, da je od 04.07.2019. godine aktivirana usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila.

Svi zainteresovani korisnici uputstvo za aktiviranje usluge "e-račun" mogu pronaći na stranici preduzeća www.viksa.ba - Stanje računa.

Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan Ugovor o isporuci vode i odvođenju otpadnih voda sa našim preduzećem za stambeni/poslovni prostor za koji žele da dobijaju e-račun.

Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan Ugovor, isti može potpisati u prostorijama Centra za potrošače preduzeća u ul. Jaroslava Černija br.8, kao i u prostorijama Službe naplate i obračuna utroška vode na adresi Azize Šaćirbegović br.18.