AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.10.2019 u 09:42

Radovi na kanalizacionoj mreži za 10.10.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Sulejmana Filipovića, Trg Grada Prata, Zavidovička, Patriotske lige, Džemala Bijedića, Remzije Veje, Feriza Merzuka. Ručno čišćenje bazena planirano je u ulici Garaplina a ručno čišćenje slivnika u ulicama Đinina i Mlini. Crpanje septičkih jama planirano je u Pazariću, Butilama i Briješčansko polje a sapiranje prokopa ulici Put Famosa.