AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.10.2019 u 15:36

Pogon „Kanalizacija“: Bjelašnica, Stupska petlja i ulica Dolina MONTAŽA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata, u sklopu planiranih današnjih aktivnosti, na Bjelašnici je vršila montažu separatnog kanalizacionog priključka. Priključak se izvodio sa keramičkim cijevima profila 150 mm u dužini od 11 metara, sa dva reviziona okna. Radovi su završeni.

Na lokaciji Stup-Stupska petlja pristupilo se radovima na montaži spoja fekalnog kanala. Danas je položeno šest metara poliesterske cijevi profila 300 mm. Radovi su se odvijali veoma otežano zbog velike dubine iskopa, oko četiri metra, te  prisustva podzemnih instalacija na trasi iskopa. Radovi se nastavljaju i sutra.

U ulici Dolina nastavljeni su radovi na montaži separatnih kanalizacionih priključaka.