AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.10.2019 u 09:24

Radovi na kanalizacionoj mreži za 08.10.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Grbavička, Sulejmana Filipovića, Trg Grada Prata, Bakarevića, Humska, Jaroslava Černija, Kulovića, Safvet bega Bašagića. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulicama Nadmlini i Halilbašića a šahtova u ulicama Bakarevića i Tvornička. Crpanje septičkih jama planirano je u ulicama Tvornička, Safvet bega Bašagića i na Trebeviću.