AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.10.2019 u 19:04

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI U TOKU VIKENDA

Za dane vikenda, 05. i 06.10.2019. godine,  Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata izvodila je radove na popravci kvarova na 4 lokacije.

U ulici Sarač Ismailova, popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 200 mm. Kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice. Kvar na cjevovodu profila DN 300 mm popravljen je u ulici Mostarsko raskršće. U ulici Muhameda Hadžijahića, popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 80 mm. Kvar je saniran izmjenom oštećenog dijela cjevovoda i ugradnjom multi joint spojnica. U ulici Branilaca Šipa izvedeni su radovi na ukidanju gradilišnog priključka.