AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2019 u 20:38

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 18.09.2019. godine

U srijedu, 18.09.2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Kovačevac, Remze Ahmetovića, Hendekuša, Hadži Mustafina, Vratnik Mejdan, Baruthana, Obhodža, Soukbunar, Mjedenica, Olivera Ibrahimovića, Rosulje, Skendera Kulenovića.