AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2019 u 19:49

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je izvodila radove na popravci kvarova na 20 lokacija. U ulici Varaždinska popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 300 mm. Na dvije lokacije u ulici Streljačka, popravljeni su kvarovi na cjevovodu profila DN 150 mm i DN 80 mm. U ulici Reisa Džemaludina Čauševića izvedeni su radovi na ugradnji podzemnog hidranta. Kvar na cjevovodu profila DN 40 mm popravljen je u ulici Hekim Ogul Alipaše.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Rudnik na dvije lokacije, Zenik, Zeleni ariš, Čebedžije Donje, Muje Šejte, Skenderija na dvije lokacije, Reljevska, Omera Šahića i Brezanska čikma. Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na uvezivanju novopoloženog cjevovoda u ulici Ahmeda Rizve, te radove na uspostavljanju privremenog voda u ulici Zaima Imamovića.