AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2019 u 15:30

Pogon „Kanalizacija“: u ulici Envera Šehovića AKTIVNOSTI NA IZRADI KANALIZACIONOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je počela radove na izradi priključka za oborinske vode, na terenu dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića bb.

Priključenje na kanalizacionu mrežu, izvodi se poliesterskim cijevima profila 150 mm u dužini 12 metara. Radovi se izvode usporeno, zbog velikog broja podzemnih instalacija na trasi iskopa. Investitor je Općina Novo Sarajevo, zemljane radove izvodi firma „Mibral“ a montažne KJKPVIK. Radovi se nastavljaju sutra.

Na Bjelašnici, kod Hotela „Maršal“, radnici ove službe vršili su aktivnosti na ugradnji i betoniranju, odnosno zamjeni komplet teškog poklopca na revizionom oknu.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu.

Čišćenje i ispitivanje kanala i šahtova vršilo se u ulici Spomenik a crpanje septičkih jama u ulici Donja Jošanica II i Butilska.