AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.09.2019 u 10:00

Radovi na kanalizacionoj mreži za 17.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Antuna Branka Šimića, Džemala Bijedića, Umihane Čuvidine, Nedima Filipovića, Logavina, Malta, Jezero. Čišćenje i ispitivanje kanala i šahtova vršit će se u ulici Spomenik a crpanje septičkih jama u ulici Donja Jošanica II i Butilska.