AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2019 u 15:40

Pogon „Kanalizacija“: u ulici Rogina ZAVRŠENE AKTIVNOSTI NA IZRADI KANALIZACIONOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je, nastavila radove u ulici Rogina br.54.

Radovi na ovom lokalitetu počeli su u petak, a planirana je izrada kanalizacionog priključka sa poliesterskim cijevima profila 150 mm dužine 6 metara. Sa Tehničkom službom kanalizacije dogovoreno je da se radovi nastave i danas, te da se kanal produži u dužini 1,5 metar. Radovi su završeni.

U ulici Grbavička vršila se popravka priključka slivnika u dužini od jednog metra.

Po dnevnom planu aktivnosti, radnici ove službe su, u ulici Mehe Porobića br.58, vršili ugradnju armirano betonskog poklopca na revizionom oknu.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu.

U ulici Spomenik, pristupilo se radovima na čišćenju i ispitivanju kanala, u ulici Hamida Svrze čišćenju šahtova a u Rajlovcu je izvršeno crpanje septičke jame.