AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2019 u 09:52

Radovi na kanalizacionoj mreži za 16.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Mali Čurčiluk, Hamida Svrze, Mula Mustafe Bašeskije, Ahmeta Ljubunčića, Kenana Demirovića i Envera Šehovića. Čišćenje i ispitivanje kanala vršit će se u ulici Spomenik, čišćenje šahtova u ulici Hamida Svrze a crpanje septičke jame u Rajlovcu.