AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2019 u 08:30

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 16.09.2019. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Brusulje, Derviša Numića, Alipašina, Braće Begić, Nova Baruthana, Baruthana, Faletići, Kovačevac, Remze Ahmetovića, Zeleni ariš, Bistrički put, Rakovička cesta, Grličića brdo, Sedrenik, Novi rezervoar, Latička, Dumače, Mitra Šućura, Uglješići, Jošanica Donja i Safvet-bega Bašagića. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.