AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.09.2019 u 16:20

Za pravac pumpanja Podhrastovi: ZAVRŠENI RADOVI NA PUMPNOJ STANICI “CENTAR”

Završeni su radovi na demontaži neispravnog i montaži ispravnog pumpnog agregata na Pumpnoj stanici “Centar” za pravac pumpanja Podhrastovi.  

Nakon zamjene pumpnog agregata, pumpa je uključena u pogon.

Svi radni parametri pumpe su optimalni, te je ovim obezbijeđena pogonska spremnost za ovaj pravac pumpanja.