AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.09.2019 u 15:54

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: ZAVRŠENI RADOVI NA IZRADI PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je svoje aktivnosti usmjerila na izradu kanalizacionih priključaka na nekoliko lokaliteta.

 

U ulici Franje Vuletića br. 12, ekipa radnika ove službe, počela je radove na montaži separatnog kanalizacionog priključka u dužini od 20 metara. Priključak se izvodio poliesterskim cijevima, profila 300 mm sa priključenjem na reviziona okna. Radovi su završeni.

 

U ulici Koševo vršila se izrada priključka i ugradnja taložnika za slivničke rešetke. Danas je urađeno prebacivanje dva priključka slivničkih rešetki na novopoloženu cijev. Radilo se keramičkim cijevima profila 150 mm, dužine 7 metara.

 

U ulici Lepenička br. 47, radilo se na izgradnji fekalnog priključka dužine 6 metara, cijevima od centrifugalnog poliestera profila 200 mm. Radovi su završeni.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu.

Ručno čišćenje šahtova, vršilo se u ulici Jošanička, sapiranje prokopa u ulici Omladinska a crpanje separatora u ulici Bulevar Meše Selimovića.