AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.09.2019 u 09:44

Radovi na kanalizacionoj mreži za 11.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Vogoščanskog odreda, Antuna Branka Šimića, Safeta Hadžića, Lugavina, Očaktanum, Huseina Đoze, Ramiza Salčina, Butmir. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulici Jošanička, sapiranje prokopa u ulici Omladinska a crpanje separatora u ulici Bulevar Meše Selimovića. Izrada kanalizacionih priključaka, po planu dnevnih aktivnosti, vršit će se u ulicama: Koševo, Lepenička br.47 i Franje Vuletića br.12.