AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.09.2019 u 07:59

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Koševo: RADOVI U ZAVRŠNOJ FAZI

• Sporazum o realizaciji projekta “Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Koševo” potpisan je 22. augusta 2019. godine, između KJKP “ViK”-a i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS • U rekordnom roku radovi se privode kraju

Pored toga što su radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže bili iznimno teški i zahtjevni,  nailaženje na veliki broj instalacija i šahtova,  utjecaja meteoroloških i klimatskih uslova što je dodatno otežavalo njihovo izvođenje, radnici su aktivnosti na rekonstrukciji kanalizacione mreže završili za rekordnih 10 dana, što je duplo manje od predviđenog roka, a danas se privode kraju i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, iako je planirano da se isti završe 20. septembra 2019. godine.

Dolaskom nove Uprave ViK-a sredinom mjeseca juna 2019. godine, obnovljena je i saradnja sa Općinama u Kantonu Sarajevo. Naime, nakon sastanka koji je održan sa ministrom Mandićem 19. augusta, dogovoreno je, da se krene sa radovima koji su i počeli 20. augusta 2019. godine a koji će trajati mjesec dana.

Sporazum o realizaciji projekta “Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Koševo” potpisan je 22. augusta 2019. godine, između KJKP “ViK”-a i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS.

Planirano je, da se izvrši rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže a dužina trase je oko 270 metara.

Ovim radovima obuhvaćena je dionica od ulice Sutjeska do raskršća sa ulicama Bolnička i Patriotske lige, a ukupna dužina trase kanalizacione mreže je 436 metara, gdje je izvršena rekonstrukcija fekalnog kanala dužine 246 metara i kišnog kanala 206 metara. Uporedo sa iskopima i polaganjem cijevi, vršilo se prespajanje postojećih priključaka za objekte.

Dana 02.09.2019. godine započeti su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže profila DN 200 mm. Izvedeni su radovi na polaganju cjevovoda, trenutno se vrše radovi vezani za ispitivanje cjevovoda za hidrauličku probu, nakon čega će se pristupiti dezinfekciji i ispiranju novopoloženog cjevovoda. Po dobivanju urednog higijenskog nalaza, izvešće se radovi na uvezivanju cjevovoda u postojeći sistem vodosnabdijevanja, kao i radovi na prebacivanju priključaka.   

Završetak radova očekuje se krajem ove sedmice.