AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.09.2019 u 20:50

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je izvodila radove na popravci kvarova na 14 lokacija. Kvar na cjevovodu profila DN 100 mm popravljen je u ulici Porodice Šehić. Kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice. Na dvije lokacije u ulici Drage Filipovića izvedeni su radovi na izmjeni zatvarača i hidranta profila DN 80 mm i popravci kvara na cjevovodu profila DN 100 mm. Kvar na cjevovodu profila DN 150 mm popravljen je u ulici Omladinska. U ulici Lasičke Megare izvedeni su radovi na izmjeni uličnog ventila. Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Branilaca Donjeg Kotorca, Mejdan, Dejzina Bikića, Derviša Numića, Emerika Bluma, Hamida Beširovića, Mejtaš i Briješće brdo.

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na ispiranju novopoloženog cjevovoda u ulici Ahmeda Rizve. U ulici Koševo nastavljeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda, gdje je danas vršena tlačna proba novopoloženog cjevovoda. Radovi na  uvezivanju novopoloženog cjevovoda izvedeni su u ulici Varaždinska.