AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.09.2019 u 09:20

Radovi na kanalizacionoj mreži za 10.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Vogoščanskog odreda, Antuna Branka Šimića, Nevjestina, Hamida Svrze, Kenana Demirovića, Huseina Đoze, Butmir. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Očaktanum a šahtova u ulici Jošanička. Ispitivanje uličnog kanala vršit će se u ulici Smaila Šikala a crpanje separatora u ulici Bulevar Meše Selimovića i Kundurdžiluk.