AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.09.2019 u 12:18

Butila: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda U TOKU ČIŠĆENJE PUMPI ZA PIJESAK

Na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama, trenutno se odvijaju slijedeće radne aktivnosti:

 

Prebacivanje preostale funkcionalne recirkulacione pumpe sa pozicije br. 4 na poziciju br. 3, koja omogućava da se manipulacijom ventila, po potrebi, uspostavi grijanje digestora 1 ili digestora 2.

 

Posada objekta pristupila je i aktivnostima na osposobljavanju mosta, na objektu A225 Aerisani mastolov/pjeskolov. Uzrok zastoja su bile dvije začepljene pumpe za pijesak. Čišćenje istih je u toku.

 

Također, sa Postrojenja je odvezen kontejner i po otpada (7.5 m3), sa klasirera pijeska i šljunkolova, na gradsku deponiju.