AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.09.2019 u 09:33

Radovi na kanalizacionoj mreži za 09.09.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Vogošćanskog odreda, Adema Buće, Zmaja od Bosne, Kolodvorska, Džemala Bijedića, Huseina Đoze, Bajrama Zenunija, Jošanička i na Bjelašnici. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Lugavina a šahtova u ulici Jošanička. Ispitivanje uličnog kanala vršit će se u ulici Spomenik a crpanje separatora u ulici Džemala Bijedića.